• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

Aktuality

KNX systém a naše motory

KNX systém a naše motory Dovolujeme si Vám oznámit, že do prodeje uvolňujeme KNX kompatibilní motory pro brány a vrata, automatické vjezdové závory a trubkové motory pro předokenní rolety. Technika KNX je celosvětovým STANDARDEM pro všechny aplikace automatizace domů a budov od řízení osvětlení a stínění až po různé bezpečnostní systémy, vytápění, větrání, klimatizaci, monitorování, […]

Půlkulaté a čtvrtkulaté boxy za zaváděcí ceny

Půlkulaté a čtvrtkulaté boxy za zaváděcí ceny Snažíme se stále vylepšovat naši nabídku. Přinášíme Vám moderní provedení horních boxů, které je populární u našich západních sousedů. Dopřejte si masivní extrudované boxy za zaváděcí ceny, udělejte rozhodnutí ještě dnes a těšte se z mimořádně designově zdařilého provedení. Cenovou nabídku si můžete spočítat na portále Motorius v průvodci na […]

Modifikace konstrukce garážových vrat GV45 s bočními pružinami

Vážení obchodní partneři a vážení zákazníci, Garážová vrata GV45.B s bočními pružinami budeme dále dodávat bez plastových spodních zarážek. Délka spodního těsnicího profilu se odpovídajícím způsobem prodlouží o 20 mm. DŘÍVE TEĎ Umístění  spodního těsnícího profilu Umístění  spodního těsnícího profilu bez plastových zarážek Nové řešení pomůže lépe uzavírat vratový otvor a  lépe chrání místnost před nečistotami, […]

Zbrusu nový Portos

oblíbená konzola Portos pro řadu MOON není použitelná pro novou řadu doplňků Era. Trvalo to nějakou dobu, ale právě jsme naskladnili horkou novinku – konzolu Portos Era, která je designovaná pro řadu Era. Sedí k fotočlánkům EPM a EPMB, klíčovým spínačům EKS a EKSEU, klávesnicím EDS, EDSB a EDSWG a snímačům ETP A ETPB. Na tomto místě v eshopu […]

Kdo maže, ten jede

Doporučení při montáži úchytu ramene závor WIDE a BAR: U těchto závor doporučujeme při instalaci úchytu ramene pomocí čepů tyto čepy lehce namáznout grafitovou vazelínou. Kromě toho, že půjdou lehčeji tam, léty nezareznou a půjdou i ven. Což oceníte při nutnosti provést opravu závory. Váš TECHNOPARK tým  

Bezdrátové tlačítko TAR001

Bezdrátové tlačítko Bezdrátové tlačítko TAR 001 Elegantní,  k umístění kamkoli na zeď bez vrtání, sekání a tahání kabelů. Tenké tlačítko ušetří spoustu času a práce. Udělejte radost svým zákazníkům. Ke každému motoru TAURUS nebo INTAR po celý květen dostanete toto tlačítko zdarma. Akce platí do konce 31-05-2018 nebo do skončení zásob na skladě, co nastane […]

Dne 30. 4. a 7. 5. zavřeno

Jaro je tu a proto je třeba si ho užívat!
Přejeme i Vám, příjemně prožité dny volna.

GSM moduly

GSM moduly   jsou stále oblíbenější a jejich cena spadla až na úroveň skutečně masového použití. Pokud je Vaše telefonní číslo nahrané uvnitř paměti GSM modulu, můžete si prozvoněním jeho čísla otevřít bránu, vrata, závoru anebo sepnout osvětlení, ventilátor, čerpadlo, atd. Ve skutečnosti toho umí daleko víc, ale tohle je jeho základní charakteristika. V nabídce máme […]

Nice zdražil

Většinou se jedná o produkty k posuvným a křídlovým branám, řídící jednotky a příslušenství.

Velikonoční akce FADINI

Více informací naleznete po přihlášení na našem e-shopu.

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít