13. ledna, 2022 v sekci Aktuality

Jednotná záruka 2 roky

Vezměte prosím na vědomí, že od 15.1.2022 sjednocujeme záruční dobu u všech motorů a elektronik na 24 měsíců od datumu prodeje. K tomuto kroku nás vede snaha o zjednodušení administrativy a zpřehlednění nabídky. Delší záruční lhůty byly zpravidla vázány na pravidelné servisní prohlídky a míjely se zájmem. Nemá smysl nabízet něco, co nikdo nepotřebuje.

Konkrétně u výrobků Nice budou na nové podmínky navázány nové vnitropodnikové služby, pomocí kterých bychom chtěli dosáhnout mnohem pružnějšího fungovaní vyřizování záručních reklamací. Byť je toto oznámení svou povahou směrováno hlavně směrem dovnitř firmy, cítím se povinován seznámit s ním také naše partnery.

Stanislav Ryšánek