• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

Aktuality

Další bundy od Nice

Jste v Nice Clubu a máte bundu Nice? Už víme, že se Vám bunda líbí a také víme, že byste přivítali další kousky. Při koupi libovolných 3 sad NICE s pohony Vám přidáme jako bonus skvělou pracovní zimní bundu Nice. ROAD400kit RB400KCE RB600KCE ROX600KLT WINGOKIT WINGOKCE TOONA4024BDKCE TOO3000KLT HYKEKCE HOPPKCE XMETRO2024KCE WALKY2024KCE Namixuj si 3 […]

Radíme bez plomb

Přiznáváme, že nás obrovské množství žádostí o technickou radu neustále překvapuje. Několik našich zaměstnanců každý den řeší žádosti lidí o pomoc se zapojením či nastavením zařízení, které začasté ani nebyly zakoupeny u nás, mnohdy volající nemá ani základní elektrikářské znalosti anebo u sebe prostě nemá odpovídající instalační mnauál. Copak o to, rádi poradíme, jenže když […]

PF2020

Vážení přátelé, blíží se vánoční svátky, kdy si zdánlivě nezvládnutelný seznam: stromek, dárečky, cukroví, výjezd do tepla, zimní sporty, posezení s blízkými, výlet s kamarády a kdo ví co ještě, poskládáme podle zažité rutiny a uděláme si s blízkými pěknou pohodičku. Letošní rok se nesl především ve znamení velkých změn u našich dodavatelů. Nice dokončil změny řídících jednotek a […]

Otevírací doba během svátků 2019

Aby nedošlo ke komplikacím, rádi bychom Vás  již předem informovali o naší otevírací době.

Motorizace bran + kování

Otevíráme nového elitního  průvodce pro motorizaci bran s motory Nice a kompletní nabídkou kování. Jako generální importér Nice do ČR nabízíme originální sady Nice anebo poskládání libovolné sady z jednotlivých výrobků, kdy si do sady vložíte jen to, co skutečně potřebujete. Průvodce dohlédne na to, aby byly výrobky navzájem kompatibilní (ano, Nice je globální výrobce […]

Poslední termíny pro objednání sekčních vrat v roce 2019

Blíží se konec roku a tak bychom Vás rádi seznámili s termíny pro objednávání sekčních vrat, chcete-li je dostat letos či hned v úvodu roku 2020. Pokud objednávku nestihnete udělat, nic se neděje – vrata budou vyrobena koncem ledna 2020. Termíny jednotlivých letošních závěrek výroby: boční dveře s lakováním zárubní a rámu do barev RAL – […]

Zdražení Nice

Vážení přátelé ke dni 1.1.2020 dojde ke zdražení všech výrobků Nice. Proběhne ve výši 3% a zasáhne nejen klasickou nabídku GATES&DOORS garážových a bránových motorů, ale také průmyslové motory série TOM, dopravní závory a celý program SCREEN pro automatizaci stínící techniky. Prostě Nice tentokrát zdražuje plošně. Vemte prosím tuto zprávu na vědomí a pokud plánujete […]

Hangárová sekční vrata

Zařazujeme do nabídky extra velká sekční vrata PV45.Max pro hangáry, výrobní haly a sklady, která umožní vjezd a výjezd mimořádně velké pojezdové techniky. Základní odlišovací charakterovou vlastností je chybějící vyvažovací torzní mechanismus. Vrata jsou uváděna do pohybu silově pomocí motoru schopného zvednout křídlo vrat do celkové hmotnosti 2 tun a mohou pracovat pouze v automatickém […]

Volný pád cen GSM klíčů a modulů

  Když jsme s tímto výrobkem SBM261 přišli před mnoha lety, měl v názvu GSM modul. Nosnou myšlenkou bylo identifikovat volajícího, jehož číslo bylo v paměti přístroje, sepnout určené relé a ukončit hovor, aniž by došlo k jeho spojení a tarifikaci od operátora. Měl k sobě v balení CD s mohutným softwarovým vybavením na administraci […]

Nové dřevodekory na vratech

Je libo horskou borovici, písečný dub či mramor? Oregon nebo šedý beton? Je to tady! 13 nových dřevodekorů a 5 kamenodekorů. A mnohem víc … Nejsou to žádné samolepky. Je to poctivá barva na panelu vrat. Plastové samolepky mají na sluníčku jinou tepelnou roztažnost jako plechový korpus panelů vrat a jak to pak  dopadá není […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít