• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

💗 RAL9007

Nestáli jste teď v poslední době v koloně aut a před Vámi popojíždělo šedé auto? Ano, ano , doslova myší kožíšek 😃. Poptávka po antracitové RAL7016 pomalu slábne a přichází nová barva, která bude kralovat příštímu období – přivítejte RAL9007. Takto bych to chtěl doslova napsat. A opravdu, ona antracitová barva jako by byla na […]

Lvové prorazili a líbí se. Nyní podražili.

Série stropních motorů LEV se úspěšně prosadila u mnohých instalačních firem a techniků. Když jsme ji uváděli, psali jsme, že jsou motory LEV vytvořeny lidmi, kteří vyrábí vrata a že lze předpokládat, že takové spojení bude přát výrobku, který má všechny předpoklady potěšit uživatele. Kupodivu se tato charakteristika beze zbytku vyplnila. Tyto motory je možné […]

Stark motory

V době zdražování všeho kolem nás je každá zpráva o zlevnění jakási anomálie. Přesto právě takovou zprávu přinášíme. Motory STARK skupiny firem Nice vyráběné s otevřenou šroubovicí, na které jsou ve standardní dodávce uchyceny vypínače chodu motoru při otevření křídla brány, jsou pomyslným chladivým douškem pro žíznivé poutníky. Technologie Nice je zabalena do obalu V2, […]

Vysuňte bradu a přitvrďte svou image

Přinášíme rozšířenou nabídku panoramatického prosklení sekčních garážových, sekčních průmyslových vrat a bočních dveří. Mluvíme sice o prosklení, ale ve skutečnosti se nejedná o sklo. V tom obyčejném provedení bez příplatků je realizováno standardně dvěmi tabulemi akrylátového skla, mezi které se tmelí distanční hliníkový rámeček. Nejpoužívanější provedení “skleněné” výplně má tloušťku 26 mm. Ovšem na přání […]

Krycí lišty pro zárubně dveří

Nabídka bočních dveří do fasády byla obohacena o zapravovací nebo chcete-li dekorativní lišty. Instalace dekorativních lišt skryje případné mezery mezi rámem dveří a zdí. Bavíme se o přijatelných mezerách pod 3 cm. Barva platforem odpovídá barvě rámu dveří. Zapravovací lišty jsou hliníkové profily ve tvaru L o tloušťce 2,0 mm. Celkové rozměry 30 × 30 […]

Další zdražení k 1-9-2021

Dnes jsme upravili ceny sekčních garážových a průmyslových vrat, včetně doplňků a příslušenství. S novými cenami tak můžete počítat na portále Motorius při kalkulaci nových vrat. Děkujeme všem partnerům, kteří dokázali vyburcovat své zákazníky a podařilo se jim uzavřít zakázky. Přece jenom bude zdražení vrat tentokrát výrazné a bude zákazníky bolet.   K 1.9.2021 oznámily […]

Významná korekce cen sekčních vrat k 1-9-2021

Růst cen vstupních materiálů Bezprecedentní zdražování napříč všemi obory nemá konce. Letos jsme již už ceny vrat jednou upravovali. Bohužel nárůst vstupních cen je tak obrovský, že je mimo jakoukoli možnost výroby něco takového vstřebat. Přehled nezbytného nárůstu cen podle produktových řad: sekční vrata GV40 … 12% GV45 … 14% sekční průmyslová vrata PV40 a […]

Hliník se odstěhoval z Humpolce

Růst cen hliníku Bezprecedentní zdražování napříč všemi obory nemá konce. Letos jsme již upravovali ceny některých hliníkových a hlavně ocelových dílů, ze kterých se celý program T-ROL vyrábí – ty které s cenou odskočily nejvíce a kde to bylo nekřiklavější. Ceny obyčejných profilů a lamel jsme ponechávali v “Humpolci”, protože zdražení nám částečně eliminovala posilující […]

Ovládání přes wifi k vratům zdarma

Tiché motory SPY Garážové motory SPY mají velice originální koncepci, na jejímž konci je neuvěřitelně tichý provoz sekčních garážových vrat. Celý motor jezdí v dráze s vraty jako remorkér na řece, elektronika s praktickým ovládáním tlačítky a osvětením je na zdi. Ostatně podívejte se na tohle video. Pokud si k tichému motoru řady SPY navolíte […]

Ceny železa se vymkly z kloubů

Růst cen železa Ceny železa se vymkly naší představivosti a řítí se po spirále někam do vedlejší galaxie. Nějakou dobu jsme doufali, že jak bude nabíhat výroba do normálních kolejí, ceny se uklidní a naše zásoby nám pomohou překlenout toto divoké období. Nicméně nárůst poptávky vykonal své a už jsme dopřeklenovali. Budeme jen doufat, že […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít