• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

4. 7. budeme mít zavřeno

Upozorňujeme všechny naše obchodní partnery a dodavatele, že dne 4. 7 2024 budeme mít z důvodu odstávky elektřiny zavřeno. Promyslete si proto a vyřiďte případné objednávky včas.

Nové barvy ve vratech II

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉ PALETY PRO SEKČNÍ VRATA Představujeme nové stylové řešení pro design sekčních vrat. Od 01.06.2024  lze vrata objednávat v exkluzivních barvách Chartwell Green a Duck Egg Blue . Chartwell Green Duck Egg Blue Změny jsou zapracované do kalkulačního portálu MOTORIUS pro garážová vrata. Sekční vrata a boční dveře v těchto barvách budou vyráběné dle […]

Dovoz vrat

Od 20. května jsme nuceni zavést dočasné dovozové příplatky na sekční vrata. Sice neproběhlo zdražování vrat, nicméně výrazně vzrostly logistické poplatky, které není možné žádným způsobem vstřebat. Na druhou stranu si můžeme říct, že výše příplatků nebyla promítnuta v plné výši, protože současně došlo k posílení koruny. Rozhodli jsme se je proto uvést příplatky v […]

Nové barvy ve vratech

Spousty nových barev ve vratech znamená spousty nových možností. Design a barva prodávají. Informujeme vás o změnách standardních barev venkovního odstínu povrchů sendvičových panelů. Změna sortimentu STANDARDNÍCH BAREV sekčních vrat a bočních dveří RAL7004 RAL7024 RAL9005 RAL8017 RAL8019   Sortiment nových barev do standardní nabídky panelu 45mm je uveden v tabulce 1. Tab. 1 Venkovní vzor […]

Jak na řídicí jednotky Nice

Nevíte si rady, řídicí jednotka se chová záhadně, nevíte, kdo, co a jak nastavil před Vámi?   Určitě, než pošlete řídicí jednotku k nám na servis, vyzkoušejte tovární RESET. Jednotka se uvede do stejného stavu, v jakém byla od výrobce po vybalení z krabice. 1) Vypnout ŘJ od napájení. 2) Zmáčknout krajní tlačítka “OPEN“ a […]

Inovovaná spodní konzola

Nová spodní konzola v sekčních průmyslových vratech Alutech Informujeme vás o změně kompletace sekčních průmyslových vrat, kdy od ledna 2024 bude jako spodní vratová užívána konzola nového typu RBI-45.100L a RBI-45.100R.   Spodní konzola RBI-45.100L Nový typ poskytuje ochranu proti spadnutí dveřního křídla při přetržení lanka a také umožňuje upravit napnutí lanek při instalaci vrat. […]

Tichá devalvace koruny

Koruna nám v tichosti a bez pozornosti médií oslabuje. Jenomže téměř všechno, co nabízíme, nakupujeme v eurech a to i produkty vyrobené v ČR (včetně našich výrobků, kdy komponenty opět nakupujeme v eurech), takže nám nezbývá, než se vydat za ní a provést korekce. Do konce měsíce se tyto změny postupně odrazí v obou platformách […]

PF 2024

Děkuji Vám za Vaši přízeň v letošním roce.  Přeji Vám pevné zdraví. Stejně tak Vašim blízkým a kolegům. Přeji Vám dostatek pracovních příležitostí, které Vás povedou k prosperitě a přeji Vám co nejvíce možností si užít volný čas s rodinou a kamarády. Těším se na spolupráci v roce 2024   Stanislav Ryšánek  

Otevírací doba během svátků 2023

Dovolujeme si vás informovat o naší otevírací době během letošních svátků. Během zavřených dnů neprobíhá žádná expedice a nejsou uskutečňovány rozvozy.

Dodávky sekčních vrat

Sekční vrata a boční dveře z objednávek z dnešního 24-11-2023 a pozdějšího data budou dodaná na náš sklad v lednu 2024. Později datum dodání bude upřesněn. Pěkný den TECHNOPARK Sergej Kratofil

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít