• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

To máte dráhy, kolečka, dorazy, panty, zástrče, …

Doplnili jsme zásoby a naskladnili jsme pro Vás řadu novinek. Kolečka a panty máme zinkované i nerezové. Různé průměry koleček, kolečka na dráhy Y a na dráhy U, různé průměry šroubů pantů. Na číslo artiklu je možné kliknout, jsou provázány hyperlinky do e-shopu.   KP160.SS Nosné nerezové kolečko s uzavřenou konzolou k přišroubování s jedním […]

Hydraulická brzda posuvných bran ve svahu

Staré věci jdou dělat nově Zařadili jsme do nabídky novou jednosměrnou hydraulickou brzdu pro korekci pohybu posuvné brány použitelnou do maximální zátěže 1.000 kg anebo do sklonu svahu 10%. Na eshopu ji najdete na tomto odkazu. Jeho provoz s hydrostaticky kompenzovaným zubovým čerpadlem umožňuje velmi vysokou životnost a jeho údržba je prakticky nulová. Balení obsahuje […]

Změny k 3.9.2022

Oznamujeme výraznější změny k 3.9.2022: 1. Další korekce cen vratové a překládací techniky a bran TICA v důsledku bezprecedentního růstu ceny dopravy. Nabídky v portále motorius kalkulované před tímto datem si prosím před objednáním projděte znovu, abyste získali aktualizovanou cenu. 2. Zdražení výrobků Topp o 3,5% 3. Naskladněny GSM moduly: SBM0201  a SBM1001 4. Očekávané […]

Nová designová řada ZERO

Přinášíme Vám některé výrobky nové designové řady ZERO firmy Fadini. Pravda, u tohoto výrobce si ceníme zejména jeho odolnosti vůči změnám, kdy osvědčený výrobek není třeba inovovat. I když kdeže ty loňské sněhy jsou. Evropská unie v honbě za rádobydokonalostí snáší stále nové a nové normy, které mají přinášet stále lepší a bezpečnější výrobky. O […]

Nový stropní motor SPIDO 600

Motor SPIDO 600 Možná si vzpomenete na kultovní motor SPIDO, se kterým začínající firma NICE dobývala trh s vratovou technikou. V tehdejší době strohých hranatých tvarů automatizační techniky objevivší se oblé proporce naprosto každého omámily. Dnes už bereme kvalitní design motorů jako samozřejmý, ale na konci minulého tisíciletí tomu tak nebylo. A je to znovu […]

Nový motor ROBO 600

Motor ROBO 600 Možná si vzpomenete na kultovní motor ROBO 1000, se kterým začínající firma NICE začala svou spanilou jízdu. V tehdejší době strohých hranatých tvarů automatizační techniky objevivší se kulaté proporce naprosto každého omámily. Dnes už bereme kvalitní design motorů jako samozřejmý, ale na konci minulého tisíciletí tomu tak nebylo. A je to znovu […]

4.7.2022 máme zavřeno

Oznamujeme, že dne 4.7.2022 bude naše společnost ZAVŘENA z důvodu čerpání celozávodní dovolené Navazují dva dny státních svátků, takže otevřeno bude až ve čtvrtek 7.7. a v pátek 8.7.2022 Udělejte si třeba výlet na Pálavu na výšlap na druhohorní vápenec a navštivte některý z mnoha koloritních vinných sklípků v okolí. Je jich tu … mrak. […]

Zdražení TROLL

K 1.7.2022 dojde ke značnému zdražení výrobků TROLL o 20%, které nelze nijak kompenzovat. předokenní rolety rolovací vrata rolovací mříže Pokud máte rozjednané zakázky, upozorněte na tuto skutečnost své zákazníky. Červnové objednávky budou dodány v aktuálních cenách. Od 1.7.2022 budou ceny na portále motorius změněny. Nabídky v portále motorius kalkulované před tímto datem a objednávané […]

Změny k 8.6.2022

Oznamujeme výraznější změny k 8.6.2022: 1. Korekce cen vratové a překládací techniky a bran TICA v důsledku bezprecedentního růstu ceny dopravy. Korekce dosáhne 5%. Nabídky v portále motorius kalkulované před tímto datem si prosím před objednáním projděte znovu, abyste získali aktualizovanou cenu. 2. Zdražení výrobků mecanicca Fadini: – motory pro posuvné brány 6% – motory […]

Perfektní cena vlajkové lodi

Máme pro Vás jednu skvělou zprávu: Skvělá cena naší vlajkové lodi ROBUS pro 1000 kg v sadě se dvěma dálkovými rádiovými ovladači na frekvenci 433,92 Mhz.   Motor je dodávaný s kotevní deskou do betonu a uzamykatelným nouzovým odblokováním pro případ výpadku elektrického proudu. Sada motorů Robus je vybavena pokročilou technologií. RB1000 je vybavený teplotním […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít