• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

Aktualizace ProView

Poslušně hlásíme, že SW pro programátor ProView byl právě aktualizován a umožnuje programování a nastavování také z IOSU neboli jablka. Aplikaci si můžete do zařízení stáhnout zde App Store. Vlastní programátor můžete směle pořídit v našem eshopu zde. Na přelomu měsíců březen/duben je avizována verze, která umožní v nových motorech SPIDO a ROBO upgradovat firmware […]

PF 2023

Děkuji Vám za Vaši přízeň v letošním roce.  Přeji Vám pevné zdraví. Stejně tak Vašim blízkým a kolegům. Přeji Vám dostatek pracovních příležitostí, které Vás povedou k prosperitě a přeji Vám co nejvíce možností si užít volný čas s rodinou a kamarády. Těším se na spolupráci v roce 2023   Stanislav Ryšánek  

Fungování portálu Motorius

Pokud pro práci s portálem Motorius používáte prohlížeč Chrome můžete se setkat s problémem neuložených kalkulací, parametrů, atd. Než problém odhalíme a portál upravíme přejděte prosím na prohlížeč Firefox Mozilla https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/ Užijte si adventní čas TECHNOPARK Stanislav Ryšánek

Otevírací doba během svátků 2022

Dovolujeme si vás informovat o naší otevírací době během letošních svátků. Během zavřených dnů neprobíhá žádná expedice a nejsou uskutečňovány rozvozy.

Navýšení cen k 1-1-2023

K 1.1.2023 oznámily zdražení značky Nice a Topp. Skupina firem Nice zdražuje průběžně, takže se vyhneme nepříjemnému cenovému skoku. Komplexní dražení všech položek bude činit 5%. Obdobně společnost Topp upravuje cenu výrobků o 3%. Pokud považujete investici do nákupu automatizační techniky za formu, ve které v prudké inflaci Vaše peníze neztratí svou hodnotu, rádi Vám […]

Uzávěrky objednávek sekčních vrat

Poslední termíny objednávek sekčních vrat v roce 2022 Blíží se konec roku a je namístě, abychom Vás seznámili s posledními termíny pro objednání sekčních vrat, chcete-li je dostat hned v úvodu roku 2023. Pokud objednávku nestihnete udělat, nic se neděje, vrata budou vyrobena v lednu 2023. Termíny jednotlivých letošních závěrek výroby: 24.11. (čtvrtek) boční dveře […]

Výroba profilu M (CP60) obnovena

Konečně nám byla doručena naše březnová objednávka na vyválcování profilu M o rozměrech 70×70 mm a tloušťce 4,5 mm. Původní katalogový list profilu M (staré značení CP60) najete zde. Protože jsme zásilku očekávali, připravili jsme se na výrobu ostaního příslušenství. Po naskladnění výroba obdržela vzorky profilu, zkontrolovala tolerance a rozběhla kompletace. Nabídka kování pro samonosné […]

Vertikální falešný panel

Představujeme Vám novinku v nabízené vratové technice – od 7.10.2022 můžete poptávat a objednávat vertikální falešný panel. Zatímco obyčejný falešný panel nám pomáhá uměle zvýšit nadpraží a vytvořit pod stropem místnosti prostor, kam se mohou otevírat sekční vrata, vertikální falešný panel slouží k vyplnění plochy mezi jednotlivými vraty ve stejném designu. Vzniká tak designově sladěná […]

Nový typ kování sekčních průmyslových vrat

Zařazujeme do nabídky další typ nízkého kování pro průmyslová vrata : nízké kování s předním uložením hřídele s vyrovnávacími pružinami se snažší montáží s úpravou kompletního výjezdu sekcí bez prověšení do světlé výšky průjezdu (bez dveří, bez rozpěrného zámku, s bočním motorem). Pokud máte nadpraží H alespoň: – 260 mm a výšku vrat do 3600 […]

To máte dráhy, kolečka, dorazy, panty, zástrče, …

Doplnili jsme zásoby a naskladnili jsme pro Vás řadu novinek. Kolečka a panty máme zinkované i nerezové. Různé průměry koleček, kolečka na dráhy Y a na dráhy U, různé průměry šroubů pantů. Na číslo artiklu je možné kliknout, jsou provázány hyperlinky do e-shopu.   KP160.SS Nosné nerezové kolečko s uzavřenou konzolou k přišroubování s jedním […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít