• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

Perfektní cena vlajkové lodi

Máme pro Vás jednu skvělou zprávu: Skvělá cena naší vlajkové lodi ROBUS pro 1000 kg v sadě se dvěma dálkovými rádiovými ovladači na frekvenci 433,92 Mhz.   Motor je dodávaný s kotevní deskou do betonu a uzamykatelným nouzovým odblokováním pro případ výpadku elektrického proudu. Sada motorů Robus je vybavena pokročilou technologií. RB1000 je vybavený teplotním […]

Změny k 1.5.2022

Oznamujeme výraznější změny k 1.5.2022: 1. Korekce cen vratové a překládací techniky a bran TICA v důsledku kontinuálního růstu ceny dopravy. Korekce nepřesáhne 2%. 2. Kompletní zdražení našeho přístupového výrobního programu KEEPER o 4%. 3. Dokončeno vyřazení všech motorových sad s kováním, protože poplatky za elektroodpad nadměrně zatěžovaly výrobky. 4. Utlumování nabídky stavební chemie (lepidla, […]

Změny k 1.4.2022

Bohužel se občas stává, že se snažíme co můžeme a v konečném výsledku nula od nuly pojde. Každý den mně dochází na stůl zdražení nějakých položek. Už o tom ani moc nereferujeme a nové ceny zanášíme on-line do ceníků. Nicméně se sluší a patří některé větší události publikovat, takže tak činím: 1. Zdražení NICE nikomu […]

Zdražení NICE a zlevnění

Máme pro Vás dvě zprávy raději jsme spojili dvě zprávy dohromady, abychom pořád nebyli jenom negativní. A ta druhá zpráva je přece jenom takový chladivý nápoj ve vyprahlé poušti dobrých zpráv dneška. Nejprve tu špatnou. NICE od 1.4.2022 zdražuje celosvětově veškeré své výrobky, včetně náhradních dílů, o 5%. Prostě vemte tuto skutečnost na vědomí a […]

Výhodná nabídka závor NICE na únor a březen

Skvělá cenová akce na závory NICE v únoru a březnu 2022 TECHNOPARK přináší díky společnosti NICE na únor a březen skvělou cenovou akci na automatické závory WIDE a BAR. Pokud plánujete montovat závoru anebo víte, že ve Vašem okolí se letos nějaké závory mají instalovat anebo měnit staré, využijte tuto nabídku a ušetřete peníze. Řada […]

Napínák řetězu

Nová opce ke garážovým vratům do nabídky sekčních vrat s ručním ovládáním pomoci řetězového reduktoru přidáváme nový doplněk – artikl C0505 – napínák řetězového reduktoru. Tato mechanická libůstka zajišťuje rovnoměrný a plynulý pohyb vratového křídla při ručním zvedání, eliminuje samovolné zaháknutí řetězu za vyčnívající prvky kování vrat a snižuje hladinu hluku při zvedání a spouštění […]

Čekáte na ovládání žaluzií, rolet nebo markýz?

Nedostatek ovládácích prvků na trhu Máte u zákazníka namontované rolety nebo žaluzie a čekáte už měsíce na ovládání, které stále nepřichází a tak nemůžete dokončit zakázku? Ať už za tím stojí cokoli, je neoddiskutovatelným faktem, že někteří velcí dodavatelé mají problémy s dodávkami řízení stínicí techniky. A jak už to tak bývá, neúspěch a problémy […]

Záruční doba u motorů a elektroniky

Jednotná záruka 2 roky Vezměte prosím na vědomí, že od 15.1.2022 sjednocujeme záruční dobu u všech motorů a elektronik na 24 měsíců od datumu prodeje. K tomuto kroku nás vede snaha o zjednodušení administrativy a zpřehlednění nabídky. Delší záruční lhůty byly zpravidla vázány na pravidelné servisní prohlídky a míjely se zájmem. Nemá smysl nabízet něco, […]

Zdražení Troll

Vezměte prosím na vědomí že od 1. února 2022 dojde ke zdražení některých komponent pro výrobu rolovacích rolet, vrat a mříží. Jednotlivé komponenty podraží v rozmezí od 5 do 20%. Nejvýrazněji půjdou nahoru lamely s pěnovou výplní. Pokud máte rozjednané zakázky, pokuste se je co nejdříve uzavřít a realizovat ve starých cenách. Objednávky došlé po […]

PF 2022

Děkuji Vám všem za Vaši přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali a rádi bychom se o ni ucházeli i v nadcházejícím roce. Přeji Vám a Vašim blízkým hodně tělesného i duševního zdraví, štěstí skryté do malých okamžiků i spletené do velkých zlomových chvil, a vzájemné sdílené pohody od spikleneckého mrknutí až po pevná […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít