• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

Aktuality

Koruna dál slábne

Vážení partneři, vzhledem k dalšímu pozvolnému oslabování koruny jsme k 04-04-2020 upravili ceny dovážených výrobků. Již přijaté objednávky budou distribuovány v původních cenách. Máme pro vás i pozitivní zprávu: došlo ke zlevnění hliníkových bran Tica. Vezměte prosím tyto skutečnosti na vědomí. TECHNOPARK Stanislav Ryšánek

Upravili jsme možnosti placení na e-shopu

Vážení partneři a milí zákazníci, dočasně jsme z našeho e-shopu odstranili možnost plateb osobně a na dobírku. Snažíme se tak zmenšit možný osobní kontakt na minimum, abychom chránili zdraví našich zaměstnanců, zdraví smluvních přepravců a samozřejmě potažmo také Vaše zdraví. Všem nám jde o to, abychom udrželi v co nejlepší kondici distribuční kanály, kterými k […]

Vývoj kurzu Kč/€

Vážení partneři, vzhledem k náhlému výraznému oslabení koruny jsme nuceni upravit ceny některých (dovážených) výrobků. Ceny budou postupně upravovány v běhu následujích hodin a dnů. Již přijaté objednávky budou distribuovány v původních cenách. Vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí zejména u cen sekčních vrat a rolovacích systémů. TECHNOPARK Stanislav Ryšánek

Výdej zboží

Vážení obchodní partneři a zákazníci, dovolte nám, abychom Vás informovali o mimořádném opatření, které je v souladu s nařízením vlády, ke kterému společnost TECHNOPARK v souvislosti se současnou situací se šířením nákazy koronavirem přistoupila. Preventivní opatření, kterými se začneme řídit *od pondělí 16.3.2020*, mají za cíl snížit riziko přenosu nákazy při naší každodenní činnosti, a […]

Inovace v rolovacích vratech

Rolovací vrata prožívají znovuoživení poptávky.  Lidé si zvykají požadovat řešení, které je příjemné na užívání a které jim vyhovuje, ne ta, které vyhovují dodavateli. Přinášíme Vám pro naše RGD vrata 3 zásadní novinky. Probereme si je pěkně popořádku. I. Box 405 mm Asi nejzajímavější z hlediska praktičnosti je zavedení nového horního boxu 405 mm,  kterým […]

Ne vždy potřebujete nutně elektřinu

Jsme posedlí mánií všechno ovládat dálkově. Už nám nestačí rádiové ovladače na 50 m, potřebujeme ovladače na kilometr. Anebo ještě lépe všechno ovládat z mobilních telefonů prozvoněním anebo aplikacemi ze smartphounů přes wi-fi sítě. V Technoparku si nemyslíme, že je to špatně, ale chceme se podělit o názor, že existují i jiné alternativy. Někdy je […]

Školení 2020

srdečně Vás zveme na školení, které bude probíhat ve dnech 9. 3. – 18. 3. 2020, vždy v pondělí až středu, v sídle naší společnosti. Téma je obchodně technické, a sice: novinky v konstrukcích vrat GV a PV, hliníkové brány, branky a plotové díly TICA od Alutech, novinky NICE – nové řídící jednotky R10, D-PRO, […]

Ultrakrátký motor pro úzké rolety

Malé rolety na domech, roleta k zakrytí stoupačky v panelovém bytu, zakrytí bojleru v koupelně, …. To všechno jsou místa, do kterých, pokud přijde na věc, nemáte jak motorizovat úzké rolety. Potřebujete krátký motor a všechny motory mají daleko přes 500 mm. Ano jsou tu motory kolem 300 mm, ale ty jsou na baterie a […]

Nové okenní motory S80

Všechno pěkné jednoho dne končí a právě teď padla volba na okenní hřebenový pohon T80. Místo něj přichází nový výrobek v podobě modelu S80 s krytým hřebenem, lepší třídou krytí a prodlouženými výsuvy. Přestože došlo ke zlepšení parametrů a vlastností, cena se udržela. Čas ukáže, zda se změny povedly a zda nás všechny potěší. Starý […]

Další bundy od Nice

Jste v Nice Clubu a máte bundu Nice? Už víme, že se Vám bunda líbí a také víme, že byste přivítali další kousky. Při koupi libovolných 3 sad NICE s pohony Vám přidáme jako bonus skvělou pracovní zimní bundu Nice. ROAD400kit RB400KCE RB600KCE ROX600KLT WINGOKIT WINGOKCE TOONA4024BDKCE TOO3000KLT HYKEKCE HOPPKCE XMETRO2024KCE WALKY2024KCE Namixuj si 3 […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít