• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

LEVILÉTO

Připravili jsme pro Vás letní akci LEVILÉTO s motory LEV, což je objednávácí zkratka pro pohony LEVIGATO. V prvé řadě dojde při odběru společně s vraty ke zlevnění motoru o 14%. A protože je to letní akce, platí tyto ceny na všechny objednávky od 1. června 2023 do 31. srpna 2023. Můžeme si zde zrekapitulovat, […]

Novinky ve vratové technice

Pomalu se nachyluje čas, kdy Vám začneme v motoriu postupně odemykat nové produkty. Nicméně už dnes máte možnost se na nás obrátit s poptávkou těchto produktů: Křídlová vrata privat do rozměru 3000/3000 mm a křídlová vrata průmysl do rozměru 5000/5000 mm. Posuvná vnitřní garážová vrata do rozměru 5000/3000 mm a protiběžné až do 6000/3000 mm […]

Polokošile zdarma

Připravili jsme pro Vás speciální akci POLOKOŠILE ZDARMA ke každému odebranému motoru Robus 1000 anebo sadě Robus 1000. Jde o trendy polokošile s krátkým rukávem, se střihem s rozparky v bočním švu. Jsou vyrobeny z kvalitní pique 100% bavlny – 200 g/m². Límeček a vysoká gramáž signalizují perfektní vzhled a příjemné nošení. Velikosti S-L-XL-2XL Akce […]

Fungování portálu Motorius

V poslední době nás zlobí nabídkový portál motorius a nám se nedařilo lokalizovat zdroj problémů. Konečně jsme nalezli bolavé místo a provádíme změny, které by měly problémy odstranit. Při tvorbě nové kalkulace použijte prosím po ukončení běhu průvodce zelené tlačítko pro vygenerování nabídky. Volba prohlížeče by neměla mít na toto řešení vliv. Obdobný postup je […]

Školení jaro 2023

Vážení obchodní přátelé, po skutečně delší odmlce, tedy rozhodně delší než bychom si sami přáli, si Vás dovolujeme pozvat na školení do naší firmy. Předmětem školení jsou změny a novinky v nabídce našich hlavních dodavatelů automatizační techniky, vratových a rolovacích systémů. Přihlásit se na školení do interaktivního kalendáře  můžete na tomto místě. Těšíme se na […]

TECHNOPARK je importér značky NICE do ČR

Jedna dobrá duše na svých návštěvách našich odběratelů už povídá o TECHNOPARKU takové pohádky, že u řady lidí vzniká potřeba si to ověřit zpětným dotazem u nás. Poprvé jsem se tomu tomu zasmál, ale protože jsem něco podobného slyšel od různých lidí, zvedl jsem telefon a požádal NICE o klasický certifikát. TECHNOPARK spolupracuje s NICE […]

Aktualizace ProView

Poslušně hlásíme, že SW pro programátor ProView byl právě aktualizován a umožnuje programování a nastavování také z IOSU neboli jablka. Aplikaci si můžete do zařízení stáhnout zde App Store. Vlastní programátor můžete směle pořídit v našem eshopu zde. Na přelomu měsíců březen/duben je avizována verze, která umožní v nových motorech SPIDO a ROBO upgradovat firmware […]

PF 2023

Děkuji Vám za Vaši přízeň v letošním roce.  Přeji Vám pevné zdraví. Stejně tak Vašim blízkým a kolegům. Přeji Vám dostatek pracovních příležitostí, které Vás povedou k prosperitě a přeji Vám co nejvíce možností si užít volný čas s rodinou a kamarády. Těším se na spolupráci v roce 2023   Stanislav Ryšánek  

Otevírací doba během svátků 2022

Dovolujeme si vás informovat o naší otevírací době během letošních svátků. Během zavřených dnů neprobíhá žádná expedice a nejsou uskutečňovány rozvozy.

Navýšení cen k 1-1-2023

K 1.1.2023 oznámily zdražení značky Nice a Topp. Skupina firem Nice zdražuje průběžně, takže se vyhneme nepříjemnému cenovému skoku. Komplexní dražení všech položek bude činit 5%. Obdobně společnost Topp upravuje cenu výrobků o 3%. Pokud považujete investici do nákupu automatizační techniky za formu, ve které v prudké inflaci Vaše peníze neztratí svou hodnotu, rádi Vám […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít