• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

Aktuality

Zdražení Nice

Vážení přátelé ke dni 1.1.2020 dojde ke zdražení všech výrobků Nice. Proběhne ve výši 3% a zasáhne nejen klasickou nabídku GATES&DOORS garážových a bránových motorů, ale také průmyslové motory série TOM, dopravní závory a celý program SCREEN pro automatizaci stínící techniky. Prostě Nice tentokrát zdražuje plošně. Vemte prosím tuto zprávu na vědomí a pokud plánujete […]

Hangárová sekční vrata

Zařazujeme do nabídky extra velká sekční vrata PV45.Max pro hangáry, výrobní haly a sklady, která umožní vjezd a výjezd mimořádně velké pojezdové techniky. Základní odlišovací charakterovou vlastností je chybějící vyvažovací torzní mechanismus. Vrata jsou uváděna do pohybu silově pomocí motoru schopného zvednout křídlo vrat do celkové hmotnosti 2 tun a mohou pracovat pouze v automatickém […]

Volný pád cen GSM klíčů a modulů

  Když jsme s tímto výrobkem SBM261 přišli před mnoha lety, měl v názvu GSM modul. Nosnou myšlenkou bylo identifikovat volajícího, jehož číslo bylo v paměti přístroje, sepnout určené relé a ukončit hovor, aniž by došlo k jeho spojení a tarifikaci od operátora. Měl k sobě v balení CD s mohutným softwarovým vybavením na administraci […]

Nové dřevodekory na vratech

Je libo horskou borovici, písečný dub či mramor? Oregon nebo šedý beton? Je to tady! 13 nových dřevodekorů a 5 kamenodekorů. A mnohem víc … Nejsou to žádné samolepky. Je to poctivá barva na panelu vrat. Plastové samolepky mají na sluníčku jinou tepelnou roztažnost jako plechový korpus panelů vrat a jak to pak  dopadá není […]

Aktuality v Motoriu

Na portále administrace.motorius.cz je v administrativní části pro naše partnery umístěna nová informace o probíhajících změnách a vylepšeních. Pokud si kliknete na modrou ikonu s otazníkem, vyroluje se Vám menu s videotutorialy, nápovědami a zcela dole je nový link na aktuality Motoria. Budeme zde uvádět popis úprav v průvodcích. Nově se např. dovíte, že v […]

Wifi brána Core

Nice přichází s další, a to velice revoluční, vychytávkou, která Vám umožní ovládat automatizační zařízení z Vašeho chytrého telefonu. Brána Core nemusí ovládat jedno zařízení, ale rovnou celou domácnost. Core je univerzální dálkový ovladač programovatelný a ovladatelný z aplikace chytrého telefonu přes wi-fi. Můžete tak ovládat všechna automatizační zařízení najednou – vrata, brány, rolety, žaluzie, […]

Motorius jede

Pokud používáte Motorius, možná si občas všimnete drobných změn, které se v průvodcích objevují. Nijak je neprezentujeme, což není asi úplně správně, protože na jednu stranu to vypadá, že se nic neděje a vše jede ve vyjetých kolejích, a na druhou stranu ti, kteří znají sortiment, se ani nepokouší některé varianty výrobků (které jsme neuměli […]

Vyrovnávací můstky a těsnící límce Logis

Zavádíme do sortimentu vyrovnávací můstky, pracovní plošiny s předsazenými komorami a těsnící límce. Vyrovnávací můstek Logis SL se sklopným čelem Vyrovnávací můstek Logis TL s teleskopickým čelem     Vskutku nejrozšířenější model nakládací techniky s dynamickým zatížením 6 tun, který lze s úspěchem použít ve většině objektů. Platformu uvádí do pohybu hydraulický systém pomocí 2 pístů, […]

Úprava prahu vrat s dveřmi

Změna konstrukce nízkého prahu vestavěných dveří sekčních vrat  Dovolujeme si Vás Informovat, že dochází k modernizaci konstrukce vestavěných dveří sekčních vrat s nízkým prahem. Od června tohoto roku spodní profil nízkého prahu sekčních vrat bude situován po celé šířce spodní sekce. Tato změna konstrukce vrat dodá vratovému křídlu dodatečnou tuhost a přispěje k trvanlivosti provozu vrat jako […]

Dosah LoRa vysílačky 1 km

NICE přináší na frekvenci 433,92 MHz obousměrné dálkové rádiové ovládání LoRa®.  LoRa je zkratka Long Range, což je daleký dosah. A tyhle vysílačky mají panečku na otevřeném prostranství dosah 1 km. Technologie LoRa je vhodná také do míst s vysokou úrovní rádiového rušení. Je 10x rychlejší jako doposud užívané vysílačky. Pomocí 4. tlačítka vmžiku zjistíte, […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít