• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 26 let

  tradice na trhu

Aktuality

Nové termíny školení

Pro velký zájem o profesní školení a certifikaci jsme pro Vás připravili nové termíny: 11. 4. 2019 a 18. 4. 2019. Více informací a formulář pro registraci naleznete po kliknutí na pozvánku níže:

Nízké kování u průmyslových vrat zadarmo?

Uvádíme nové provedení průmyslové sekčních vrat s nízkým kováním a předním uložením hřídele. Od začátku dubna rozšiřujeme nabídku kování průmyslových vrat. K současným deseti typům montáže nově přibývá nízké kování s hřídelí vepředu (NIZKPU). Původní nízké kování jsme z NIZK přejmenovali na NIZKZU, aby bylo na první pohled jasné, zda se jedná o uložení hřídele přední NIZKPU […]

Kočky a garážová vrata

MANUÁLNÍ ŘETĚZOVÉ OTEVÍRÁNÍ PRO VRATA GV U nabídky ovládání garážových vrat GV40.T a GV45.T je možné nově použít řetězový reduktor nebo-li kočku. Řetězový reduktor pro vrata GV Reduktor je určen pro ruční zvedání a spouštění křídla vrat pomocí řetězu a je optimálním řešením pro ovládání vrat s velkým provozem v přítomnosti obsluhy. Použití reduktoru s převodým […]

Reklamace Troll

Podmínky pro reklamace jsou po sekčních vratech definovány také pro systémy T-roll, tedy předokenní rolety, rolovací vrata, rolovací mříže a trubkové motory. Podmínky jsou uveřejněny na stejné adrese jako pro sekční vrata a touto adresou budou nově zřetelně označeny všechny výrobky, kterých se to týká. Než budete cokoli reklamovat, seznamte se s nimi prosím, abychom […]

Školení 2019

Připravili jsme si pro Vás profesní a obchodní školení s novinkami od firem Alutech, Nice, V2. Pro více informací a registraci na školení klikněte na obrázek.

Otevřete oči, přichází Nice club

A je to tady! Je tady start Nice clubu, který mění vše, co jste doposud s Nice dělali. Nice club změní obchodování, změní reklamační řízení, změní školení, přinese fantastickou motivaci, přinese Vám příležitost dosáhnout na spoustu výrobků, které Nice vyrábí, ale nikdy nebyly v České republice v nabídce. Všechny změny není možné udělat najednou, ale […]

Základní ceny Nice a zákon o odpadech

Pomalu se blíží start Nice clubu, který změní nabídku výrobků Nice. Všechno začíná poklesem ceny výrobků Nice na e-shopu, aby se cenově srovnaly s konkurenčními cenami ostatních výrobců na trhu a vznikla rovnováha. Děje se tak řízeně v celé Evropě, u všech poboček Nice a všech národních importérů. Protože jsme importér pro Českou republiku, děje […]

Drobné úpravy konstrukce garážových vrat

Dovolujeme si Vám oznámit, že v konstrukci garážových vrat došlo k následujícím změnám: 1. zavedení spodních zarážek ve vratech GV45 s bočními pružinami; 2. unifikace pantů u vestavěných dveří. Dále uvádíme podrobnější popis změn: 1. zarážky u vrat GV45.B Do standardního kompletu vrat GV45.B byly zavedeny spodní pryžové zarážky, které zjednodušují montáž vrat a prodlužují […]

QR kódy na fakturách …

Pomalu nás dobývají malinkaté aplikace v telefonech. I když tomu třeba moc neholdujete, možná si sem tam sejmete etiketu z lahve vína, kterou jste dostali, jestli to třeba není fakt něco úžasného, když už to tak hrozně chutná. Anebo si na zkoužku založíte profil na nějaké sociální síti, kde jsou všichni vaši kamarádi a kam […]

PF 2019

Vážení přátelé,   rok se s rokem sešel a další tluče na vrata. Chci vám poděkovat za vaši přízeň a podporu, kterou jste nám věnovali. Díky ní jsme a díky ní se můžeme posouvat kupředu a přinášet nové věci. Skupina Nice dále na trhu posiluje své pozice akvizicemi. Letos se zaměřila na chytré domy, protože touha […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít