• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

Přechod na nový typ zavírače dveří vrat

Proč se mění zavírač ? Vestavěné dveře ve vratech budeme kompletovat novým typem zavírače, který rozděluje dráhu zavírání dveží na dva úseky, přičemž dovoluje regulovat každý samostatně – dovření dveří v posledních cca 10°. Nový zavírač je rovněž vybaven stoperem v otevřené pozici dveří. Pokud tedy něco pořebujete pronést a nemáte volnou ruku, nepotřebujete nově […]

Zdražení sekčních vrat

Od kdy ? Zdražení proběhne od 1.3.2021. Všechny objednávky přijaté do 25.2.2021 budou dodány ve stávajících cenách. Pokud máte rozjednané dodávky, pokuste se je co nejdříve uzavřít. Čeho se zdražení týká ? Zdražení 2,8% se dotkne nejen vlastních sekčních vrat GV40/45/45+ a PV40/45, ale také všech jejich doplňků a také bočních fasádních dveří. Můstky a […]

Otevírací doba během svátků 2020

Dovolujeme si vás informovat o naší otevírací době během letošních svátků. Během zavřených dnů neprobíhá žádná expedice a nejsou uskutečňovány rozvozy.

Uzávěrky objednávek sekčních vrat

Poslední termíny objednávek sekčních vrat v roce 2020 Blíží se konec roku a je namístě, abychom Vás seznámili s posledními termíny pro objednání sekčních vrat, chcete-li je dostat ještě letos či hned v úvodu roku 2021. Pokud objednávku nestihnete udělat, nic se neděje, vrata budou vyrobena v lednu 2021. Termíny jednotlivých letošních závěrek výroby: boční […]

Inovace Spin11

Některé věci neprobíhají tak rychle, jak bychom si přáli, ale nakonec proběhnou. Tato zpráva budiž svědkem našeho snažení a píle. Rádi bychom vás informovali, že po našich urgencích ohledně bzučení transformátoru řídící jednotky motoru Spin11 (verze s nedělenou dráhou) provedlo vývojové oddělení společnosti Nice (R&D Dpt) řadu testů a zavedlo do sestavy motoru nový přizpůsobený […]

Pokračující inovace rolet a rolovacích vrat

Modernizace záslepek PP14 Celkový vzhled rolovacích vrat nezáleží jen od prvotřídního materiálu, ale také od nejrůznějších detailů. Při montáži rolety anebo rolovacích vrat na otvor používáme záslepky pro uzavření technických otvorů, skrze které se připevňují vodící lišty ke stěně. Staré záslepky jsou vypouklé a lesklé. Nové záslepky budou lícovat s povrchem a budou mít matné […]

Jak lvové bijem …

Motorová řada LEV bije na dveře uprostřed sezony Jistě jste mnozí zaznamenali, že v nabídce motorů k sekčním garážový vratům přibyla na portále motorius.cz nová řada motorů LEV. Motor má velmi příjemnou cenu, fantastický design a je velmi dobře koncipovaný. Ke čtyřem různým motorům 600-800-1000-1200, pro různé plochy vrat, existují 2 typy drah – řetězová […]

NICE T-CLUB s tahem na branku

Co je to NICE T-CLUB? NICE T-CLUB je vylepšený motivační program pro naše partnery, který, pokud se motorizací bran a vratovou technikou zabýváte na plný úvazek, Vám přinese mnoho dobra. A to doslova. Analyzovali jsme jeho používání a přitlačili jsme v těch místech, kde se Vám to bude nejvíce líbit. Díky motivačnímu programu NICE T-CLUB […]

Růst úrovně bezpečnosti

Zakrytování lankových bubínků Zavádíme do výroby dopňkové vybavení nízkého kování sekčních garážových vrat, které zabrání potenciálnímu sevření prstů mezi lankem a navíjecím bubínkem. Zakrytování plní nejen bezpečnostní funkci, ale také zlepšuje celkový vzhled vrat. Krytování bude součástí dodávky všech sekčních vrat s nízkým typem kování pro výšky 1750-2500 mm bez nárůstu ceny. TECHNOPARK Stanislav Ryšánek

A další motivy dřeva do vzorkovníku

Rozdělení potisku vrat U digitálního potisku vrat máme zaveden doslova dvojí metr. Individuální potisk na přání, kdy si můžete na vrata přenést snímek své jachty, motorky, svého oblíbeného místa, vyhlídky, zvířecího miláčka, …. čehokoliv, je nasnadě. Druhou roli hrají přednastavené šablony dřevodekorů, kamenodekorů, cihel a kovu, které se těší určité širší popularitě, bývají častěji používány […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít