• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Aktuality

Další motivy dřeva do vzorkovníku

Rozdělení potisku vrat U digitálního potisku vrat máme zaveden doslova dvojí metr. Individuální potisk na přání, kdy si můžete na vrata přenést snímek své jachty, motorky, svého oblíbeného místa, vyhlídky, zvířecího miláčka, …. čehokoliv, je nasnadě. Druhou roli hrají přednastavené šablony dřevodekorů, kamenodekorů, cihel a kovu, které se těší určité širší popularitě, bývají častěji používány […]

Zástrčka ve vratech

K čemu zástrčka je ? Vratová zástrčka je velmi primitivní a současně velmi dobrá věc. Ať už na vratech s pohonem anebo na vratech bez pohonu. Slouží k jednoduchému blokování zvednutí vrat a jednoznačně k ní musíte mít přístup jiným vchodem. Skrz vrata se k ní, pokud víte kde je, dostanete jen velmi hrubým násilím, […]

Nové výplně do bočních dveří do fasády

Proč boční dveře Boční dveře do fasády ke garážovým vratům mají hned několik důvodů pro své opodstatnění. – nemusíte otevírat celá vrata, která by v chladném období vypustila teplý vzduch z vnitřního prostoru – šetříte kování vrat – můžete jen otevřít dveře a projít jimi, což je rychlejší, jako otevřít vrata – oproti vestavěným dveřím […]

Velký malý pracant SAPF

Je o ně zájem i bez reklamy Některé výrobky, jako klíčový spínač SAPF, nejsou vůbec v popředí zájmu. Nejsou nijak podporovány, nemají reklamu,  jen si tak existují. Nemají atraktivní design, nejsou ani drahé, ani levné. Nejsou vandalovzdorné, ale nejdou jen tak lehce zničit. Prostě kolem nich projdete, aniž si jich všimnete. Poprvé stejně jako podvacáté. […]

Zase bude pěkně horko

Spolehlivé boční motory znovu v nabídce Obnovujeme nabídku bočních motorů pro sekční vrata INDUSTRY TAURUS, kterou jsme v minulých letech otestovali, takže zase bude pěkně horko. Všechny dodané motory skvěle fungují, nikde nevznikly žádné problémy, proto je opětovně zařazujeme do naší nabídky: dílem proto, že se osvědčily a neměly žádné problémy s enkodéry či samovolným […]

Digitální potisk vrat

Loupu se Vám vrata? Doba, kdy se na vrata lepily folie je snad definitivně pryč. Renolitové folie, tak oblíbené a vyzkoušené u oknařů, před lety doputovaly k vratařům. Jenže zatímco v případě oken se plastová folie lepila na malé plochy rámů  a příček plastových oken a perfektně fungovala, v případě vrat se stejná folie lepila […]

Nadupaný TORQ

Nová řada motorů TORQ z dílny V2 s řízením FOX. Uvádíme na trh nový elegantní motor FOX TORQ500D.24 pro posuvné brány do 500 kg. Šedý korpus motoru s antracitovou čepicí jde s poslední módou barevných řešení vrat a bran. A že se nemá za co stydět! V základní ceně je skvělé vybavení: – magnetické koncové […]

Větší rolovací mříže

Hliníkové rolovací mříže jsou zase v kurzu. Hliník je moderní materiál a i když jsou z něho mříže daleko dražší jako ocelové a nelze jimi uzavřít (díky tuhosti a pevnosti materiálu) tak velké otvory, nenese si sebou stigma vězení. A má jednu parádní vlastnost – nerezaví. Hliník je prostě IN. Upravili jsme průvodce na portále […]

Certifikáty na sekční vrata

Vážení partneři, k sekčním garážovým vratům nejsou nadále poskytovány obecné certifikáty. Ke každým vratům se generuje individuální certifikát, který vychází z konkrétní skladby vrat. Není-li CE deklarace přiložena v dokumentaci dodaných vrat, můžete si ji u naší společnosti vyžádat samostatně. Každá taková deklarace je použitelná právě pro ta jedna vrata, ke kterým bude vystavena. Toto […]

Koruna dál slábne

Vážení partneři, vzhledem k dalšímu pozvolnému oslabování koruny jsme k 04-04-2020 upravili ceny dovážených výrobků. Již přijaté objednávky budou distribuovány v původních cenách. Máme pro vás i pozitivní zprávu: došlo ke zlevnění hliníkových bran Tica. Vezměte prosím tyto skutečnosti na vědomí. TECHNOPARK Stanislav Ryšánek

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít