9. října, 2022 v sekci Aktuality

Zařazujeme do nabídky další typ nízkého kování pro průmyslová vrata : nízké kování s předním uložením hřídele s vyrovnávacími pružinami se snažší montáží s úpravou kompletního výjezdu sekcí bez prověšení do světlé výšky průjezdu (bez dveří, bez rozpěrného zámku, s bočním motorem).

Pokud máte nadpraží H alespoň:
– 260 mm a výšku vrat do 3600 mm a plochu vrat do 24 m2;
– 280 mm a výšku vrat od 3601 mm do 4000  a plochu vrat do 24 m2;
– 350 mm a výšku vrat od 4001 mm a plochu vrat nad 24 m2;
Max. šířka vrat pro toto kování 6.000 mm, max. výška vrat pro toto kování 6000 mm.

Nízké kování 2. typu s předním uložením hřídele
Pro vrata PV40, PV40-P26, PV45, PV45-P26, PV45-PTH25

Označení, mm Popis Vzorec pro výpočet nebo hodnota
H Výška nadpraží min 260 (RM≤3600)(S<24m2)
min 280 (3600<RM<4000)(S<24m2)
min 350 (RM>4000)(S≥24m2)
BW Výška od podlahy do osy hřídele RM+172 (RM≤3600)(S<24m2)
RM+185 (3600<RM<4000)(S<24m2)
RM+232 (RM>4000)(S≥24m2)
ET Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti RM + 680
DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 255
DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 700
H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 335
H2 Výška ke spodní hraně horní vodící dráhy RM + 55
LDW Světlá šířka průjezdu LDB – 50
S Plocha křídla vrat LDB x RM
M Váha křídla vrat

 

Světlá výška průjezdu LDH
Popis Vzorec pro výpočet nebo hodnota
Vrata bez dveří a bez motoru RM – 100
Vrata bez dveří, s bočním motorem RM
Vrata s dveřmi a bez motoru RM – 135
Vrata s dveřmi s nízkým prahem, bez motoru RM – 190
Vrata s dveřmi, s bočním motorem RM – 60
Vrata s dveřmi s nízkým prahem, s bočním motorem RM – 110

Tato opce s označením NIZKPU2 je již dostupná v motoriu s příplatkem 7% k ceně vrat.
V tomto okamžiku pouze s omezením bez dveří, bez rozpěrného zámku a s bočním motorem. Ostatně pouze v této konfiguraci nedochází ke zmenšení světlé výšky průjezdu, jak je vidět z druhé tabulky výše.

Hodně sil v letošní sezoně

Stanislav Ryšánek