7. prosince, 2022 v sekci Aktuality

K 1.1.2023 oznámily zdražení značky Nice a Topp. Skupina firem Nice zdražuje průběžně, takže se vyhneme nepříjemnému cenovému skoku.
Komplexní dražení všech položek bude činit 5%. Obdobně společnost Topp upravuje cenu výrobků o 3%.

Pokud považujete investici do nákupu automatizační techniky za formu, ve které v prudké inflaci Vaše peníze neztratí svou hodnotu, rádi Vám pomůžeme. My v tom smysl vidíme. Jedna věc je nákup nemovitosti, která hodnotu peněz uchová, ale je s tím spojeno docela dost papírování, nemožnost prodeje bez daňové zátěže po určitou dobu a velká cena. Naproti tomu motorové sady cenu výborně podrží, zásoby můžete v čase postupně rozpustit a pustit kapitál opět do oběhu.

Na portále motorius se nové ceny objeví až v lednu 2023.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek