• Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

 • Záruka kvality

  všech našich výrobků

 • Největší dodavatel

  automatizační techniky

 • 27 let

  tradice na trhu

Otevírací doba během svátků

Aby nedošlo ke komplikacím, rádi bychom Vás  již předem informovali o naší otevírací době.

Optolišta pro SOON

Optolišta pro SOON Dobrých zpráv není nikdy dost. Motor Soon míval vstup pro fotočlánek TMF, který se osazuje do spodní gumové lišty sekčních vrat. Pak přišlo dlouhé období „temna“, kdy optolišta u Soonu zmizela ze scény.   A nastal den D, 22. října 2018, kdy se opět vrací na scénu v nové řídící jednotce. V Motoriu už […]

Omluva

Omluva Vážení zákazníci zájem o naše kování s profily CP60 překonal všechna očekávání a veškeré zásoby profilů byly vyprodány. Novou dodávku profilů očekáváme začátkem prosince. Do té doby můžete využít zvýhodněnou nabídku s profily CP555. Omlouváme se za způsobené komplikace. za TECHNOPARK Roman Mlenek

Antracitové rolovací mříže

Antracitové rolovací mříže v Motoriu jste doposud mohli nacenit rolovací mříže jen ve stříbrné anebo bílé barvě. Nově jsme přidali antracit. Díky platformě si můžete barvy navolit jak je Vašemu srdci milo. Představte si antracitový pancíř sevřený stříbrnými vodícími lištami a korunovaný bílým boxem. Anebo úplně barevně jinak ve verzi AEG56 s malými otvory a AEG84 s velkými […]

Trubková ramena

Trubková ramena pro závory WIL a WIDE jsme zredukovali na rameno WA35 o délce 5 m a rameno WA24 o délce 8 m . Ramena WA75 o délce 7,5 m nejsou dále nabízena a mohou být nahrazena skládacím teleskopickým ramenem WA24. Distribuci WA75 jsme ukončili ze 2 důvodů. Za prvé jsme se potýkali se spedičními službami, […]

IN VINO VERITAS

IN VINO VERITAS Pěkný den je NICE DAY a jeden takový na Vás čeká 20. 9. 2018 v srdci Moravy. Konec druhé dekády měsíce září slibuje kvalitní burčák a mladá vína. Nice slibuje oznámení novinek, prezentaci zapojení super rychlých motorů a wifi ovládání, programování ztracených vysílaček a programování nových vysílaček za pomocí již používaných. Přijeďte […]

Nice ještě lépe a rychleji

Nice ještě lépe a rychleji   Montujete motory Nice a máte tu perfektní krabičku, se kterou jde všechno nastavit raz dva? Krabičce říkají O-view a nově jdou nastavit sady, kde jsme to rozhodně nečekali. Motory Wingo3524 s MC424L, Road400 a Spin11 jsou nyní programovatelné právě přes tuhle krabičku. To znamená několik věcí. Do budoucna odpadají další […]

KNX systém a naše motory

KNX systém a naše motory Dovolujeme si Vám oznámit, že do prodeje uvolňujeme KNX kompatibilní motory pro brány a vrata, automatické vjezdové závory a trubkové motory pro předokenní rolety. Technika KNX je celosvětovým STANDARDEM pro všechny aplikace automatizace domů a budov od řízení osvětlení a stínění až po různé bezpečnostní systémy, vytápění, větrání, klimatizaci, monitorování, […]

Půlkulaté a čtvrtkulaté boxy za zaváděcí ceny

Půlkulaté a čtvrtkulaté boxy za zaváděcí ceny Snažíme se stále vylepšovat naši nabídku. Přinášíme Vám moderní provedení horních boxů, které je populární u našich západních sousedů. Dopřejte si masivní extrudované boxy za zaváděcí ceny, udělejte rozhodnutí ještě dnes a těšte se z mimořádně designově zdařilého provedení. Cenovou nabídku si můžete spočítat na portále Motorius v průvodci na […]

© 2017 TECHNOPARK CZ s. r. o. | Tvorba webu: Devenio

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

a) Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ 49433776 se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“). 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hudcova 78b, Brno, 61200 email: programator@technopark.cz telefon: 541 513 029 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029 b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. d) Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (PC HELP, DIČ CZ60748516) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 • zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. f) Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. g) Závěrečná ustanovení 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Zavřít