16. května, 2018 v sekci Aktuality

Doporučení při montáži úchytu ramene závor WIDE a BAR:

U těchto závor doporučujeme při instalaci úchytu ramene pomocí čepů tyto čepy lehce namáznout grafitovou vazelínou. Kromě toho, že půjdou lehčeji tam, léty nezareznou a půjdou i ven. Což oceníte při nutnosti provést opravu závory.

Váš TECHNOPARK tým