15. srpna, 2020 v sekci Aktuality

K čemu zástrčka je ?

Vratová zástrčka je velmi primitivní a současně velmi dobrá věc. Ať už na vratech s pohonem anebo na vratech bez pohonu. Slouží k jednoduchému blokování zvednutí vrat a jednoznačně k ní musíte mít přístup jiným vchodem. Skrz vrata se k ní, pokud víte kde je, dostanete jen velmi hrubým násilím, kdy zdemolujete část vrat. U vrat bez pohonu je její použití jednoznačné. U vrat s pohonem je její použití zbytečné, ale řada klientů ji používá jako pojistku, opouští-li domov na delší dobu. Stejně jako vypínají televizory, bojlery, plynové kotle, apod. Co kdyby náhodou? Jen je třeba si pamatovat, že před následujícím otevřením vrat motorem je třeba zástrčku odsunout, jinak hrozí přetížení a poškození motoru.

Cena zástrčky

u všech typů vrat je zástrčka součástí jejich dodávky (vyjma vrat kompletovaných rozpěrným zámkem). Výrobní linka je nastavena tak, že robot předvrtá otvory pro její snadnou instalaci. Nikdy jsme tuto opci (předvrtání otvorů) nenabízeli, protože každý si o tom rozhodl sám a následně musel vyvrtat otvor do bočního vedení, které, jakožto nejpevnější část vrat, sloužilo k blokování pohybu vrat. Nicméně u každých vrat byla zástrčka v příbalu.

Vyseknutí otvoru pro zástrč

Naše vrata jsou na trhu špičkový výrobek, se kterým jsou navýsost spokojeni nejen zákazníci, ale chválí ho vydatně také montéři, protože jim automatická linka plná robotů upravuje výrobek tak, aby s ním při montáži měli co nejméně práce. A dostalo se i na zástrčku. Nově roboti kromě předvrtání otvorů v panelu vrat také vyseknou otvor v bočním vedení. A k zástrčce přibyl zpevňující rámeček, který ještě posílí funkci blokace. Proto jsme k vratům do kalkulačních průvodců v motoriu přidali opci pro umístění zástrčky. Pokud si navolíte, že zástrčku nechcete (tato volba se implicitně přednabízí), otvory vyvrtávat ani vysekávat nebudeme, ale zástrč prostě přidáme do příbalu. Jako vždy.

Malé detaily nakonec rozhodují o celkové kvalitě výrobku. Možná si nakonec v některých případech kliknete pro předpřípravu otvorů pro zástrč.
Koneckonců čas jsou peníze. A obzvlášt dnes.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek