11. února, 2019 v sekci Aktuality

Pomalu se blíží start Nice clubu, který změní nabídku výrobků Nice. Všechno začíná poklesem ceny výrobků Nice na e-shopu, aby se cenově srovnaly s konkurenčními cenami ostatních výrobců na trhu a vznikla rovnováha. Děje se tak řízeně v celé Evropě, u všech poboček Nice a všech národních importérů. Protože jsme importér pro Českou republiku, děje se tak i u nás.

Rovnováha cen

Doporučené koncové ceny ztrácí svůj význam, co se týče názvu „doporučené“, ale zůstávají nadále, jen jim budeme říkat základní ceny. Říkali jsme si, že změna zavedeného názvosloví bude lidi plést, jenže jak máme někomu vysvětlit, že v nabídce na e-shopu jsou všechny výrobky u hlavního importéra Nice nabízeny levněji, než jsou doporučené koncové ceny. To je nesmysl.  Proto musel přijít nový název, který nebude nikoho plést. Základní ceny. A základní ceny (dříve doporučené koncové) musí zůstat zachovány kvůli zavedenému systému slev, na který jste u nás zvyklí.

Změny cen výrobků Nice na e-shopu odpovídají cenám podobných konkurenčních výrobků. Tedy alespoň těch, které Nice za konkurenční považuje, a jsou různé u každého výrobku, což nezapadá do žádného vzorečku, žádného systému, který by bylo možné použít.

Důležité je, že se základní ceny nemění, zůstávají stejné  – a z nich se počítají vaše nákupní ceny. Jako doposud. Jenom místo doporučené koncové budeme říkat základní ceny. Sice říkáme, že se nemění, ale maličko se změní. Od 1. ledna 2019 totiž vstoupila v účinnost novela zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, která nově definovala elektrické a elektronické zařízení a rozšířenou odpovědnost výrobců (potažmo dovozců). Každý dovozce elektrických výrobků (a nově také těch k zabudování) je povinen vykazovat množství a váhu prodaných výrobků, podávat hlášení a odvádět příslušné poplatky. Poplatky se odvádí z každého kilogramu a nejsou vysoké, takže se např. cena vysílačky nebo přijímače vůbec nezmění, ale těžké motory a závory poskočí o pár desítek korun nahoru. Všem je jasné, že nejde ani tak o poplatky, jako o tu administrativu s nimi spojenou.

Pokud nakupujete výrobky od nás, nemusíte si touto skutečností nijak lámat hlavu, vše je zařízené. Pokud ale sem tam koupíte za lákavou cenu něco od firmy ze zahraničí (např. Polsko nebo Slovensko), stáváte se dovozcem a vztahuje se na vás tento zákon. Nastudujte si problém, zahajte evidenci a začněte platit, protože na jakékoli zaváhání je pohlíženo jako na přestupek a pokuty jsou opravdu astronomické. Máte-li poblíž nějakého konkurenta, se kterým jste na kordy, mohla by kontrola přijít dřív, než se nadějete.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek