21. července, 2021 v sekci Aktuality

Růst cen vstupních materiálů

Bezprecedentní zdražování napříč všemi obory nemá konce. Letos jsme již už ceny vrat jednou upravovali. Bohužel nárůst vstupních cen je tak obrovský, že je mimo jakoukoli možnost výroby něco takového vstřebat.

Přehled nezbytného nárůstu cen podle produktových řad:

sekční vrata
GV40 … 12%
GV45 … 14%

sekční průmyslová vrata
PV40 a PV45 … 15%
PV40-P26 / PV40-P26S / PV45-P26 / PV45-P26S / PV45-PTH25 / PV45-PTH25S (panoramatické řady) … 6%

boční dveře
DV… 13%

Ceny se zvýší k 1.9.2021

Nicméně vzhledem k mechanismu dodávek do výroby budou ve starých cenách expedovány jen objednávky došlé do 20.8.2021 (včetně). Objednávky od 21.8.2021 budou expedovány v nových vyšších cenách bez ohledu na skutečnost v jaké výši byly počítány a v jaké výši objednány. Tato informace může být ještě upřesněna a může dojít ke korekci datumu uzávěrek objednávek!

Nabídkový portál motorius.cz

Využijte přechodné období do zdražení a uzavřete své nabídky vůči svým klientům. Všichni, kdo uvažovali anebo uvažují o nákupu vrat udělají velmi dobře, pokud investici nebudou odkládat. Ceny se nezastaví, protože postupně dochází ke zdražení energií, dopravy, obalových materiálů, atd. a dochází tak k nechtěnému, ale podmíněnému dominovému efektu. Využijte portálu motorius a vyhotovte všem potenciálním zájemcům nabídky ve stávajích cenách.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek