3. února, 2021 v sekci Aktuality

Proč se mění zavírač ?

Vestavěné dveře ve vratech budeme kompletovat novým typem zavírače, který rozděluje dráhu zavírání dveží na dva úseky, přičemž dovoluje regulovat každý samostatně – dovření dveří v posledních cca 10°. Nový zavírač je rovněž vybaven stoperem v otevřené pozici dveří. Pokud tedy něco pořebujete pronést a nemáte volnou ruku, nepotřebujete nově žádnou asistenci, ani zapírat dveře koštětem či lopatou. Cílem je dodávat výrobek s větší přidanou hodnotou.

Od kdy ?

Počínaje od 1. února 2021 budou užívány tyto zavírače v některých případech, aby se postupně rozšířily na všechny modely bez rozdílu výšky dveří a jejich orientace (pravé/levé).

Na cenu výrobku tato skutečnost nebude mít vliv.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek