29. června, 2023 v sekci Aktuality

Pro vyšší bezpečnost jsme zavedli do výroby rolovacích garážových vrat možnost volby bezpečnostní optolišty.

Co to prakticky znamená?

Spodní koncový profil bude vždy vyšší a do něj se nasune spodní těsnící profil, který je uzpůsoben zasunutí fotočlánků. Paprsek je vedený vnitřkem trubice, takže jsou fotočlánky funkční i v prachu, sněhové vánici, kouři, apod.

Pokud ovládáte rolovací vrata tlačítkem nebo klíčovým spínačem na způsob mrtvého muže (držím tlačítko nebo klíček a vrata se otevírají/zavírají), pak optolištu nepotřebujete, protože stojíte u vrat a sundáte-li prst z tlačítka, vrata se zastaví. Ale v případě dálkového rádiového ovládání, kdy nevidíte na vrata, má bezpečnost své platné místo.

Optolišta nahrazuje pevné fotočlánky, které jsou na jednom místě a u kterých, pokud by si snad někdo nakročil, naklonil se anebo provedl něco nepřepokládaného, co by nepřerušilo neviditelný paprsek, by mohlo dojít k úrazu. Optolišta je fotočlánek na hraně vrat, která eliminuje možnost nepředpokládaných překonání pevného fotočlánku.

Opce již je zařazena do voleb v našem nabídkovém portálu Motorius

Pěkný den

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek