12. srpna, 2019 v sekci Aktuality

Pokud používáte Motorius, možná si občas všimnete drobných změn, které se v průvodcích objevují. Nijak je neprezentujeme, což není asi úplně správně, protože na jednu stranu to vypadá, že se nic neděje a vše jede ve vyjetých kolejích, a na druhou stranu ti, kteří znají sortiment, se ani nepokouší některé varianty výrobků (které jsme neuměli vyrobit) nacenit, protože neví, že se situace změnila.

Proto Vám chceme říct, že jsme na přelomu července a srpna udělali řadu úprav, které Vás určitě potěší.

Přizpůsobivé rohové sloupky

Sekční garážová vrata 40 mm

V okamžiku, kdy jste zadali ostění menší jak 110 mm, program Vám automaticky nabídl vestavěnou montáž do otvoru nebo za otvor, což díky předsazenému krycímu límci navýšilo cenu vrat.

Jenže nová konstrukce rohových sloupků umožňuje použít ostění už od 50 mm. Proto jsme tuto možnost do průvodce nově zabudovali. Pokud se tedy s ostěním vejdete alespoň do 50 mm, čeká Vás standardní řešení vrat bez příplatků.

 

Do průvodců jsou dále zabudovány ve výběru nové indukční detektory vozidel. Jsou identické s původními, jen neobsahují alarmovou funkci poruchy detektoru, simulaci provozu a u dvousmyčkového detekci směru jízdy vozidla. Kromě původního jednosmyčkového a dvousmyčkového, které v nabídce zůstávají, tedy nabízíme nový jednosmyčkový a dvousmyčkový, kde se odebrání nadstandardních funkcí odrazilo v příjemnější ceně.

 

A konečně můžete začít používat průvodce na sortiment výrobků Nice.

Pravda, nejsou v něm dopsány všechny nápovědy, ale průvodce je jako takový funkční a můžete směle kombinovat motory, fotočlánky, lampy, ovladače  a nejrůznější doplňky. A to včetně nových LoRa a BiDi ovladačů.

Průvodce Vám nabídne vždy jen vzájemně kompatibilní díly, takže není možné abyste si vybrali k řídící jednotce lampu, která nepůjde zapojit díky odlišnému napětí.

 

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek