11. listopadu, 2019 v sekci Aktuality

Zařazujeme do nabídky extra velká sekční vrata PV45.Max pro hangáry, výrobní haly a sklady, která umožní vjezd a výjezd mimořádně velké pojezdové techniky. Základní odlišovací charakterovou vlastností je chybějící vyvažovací torzní mechanismus. Vrata jsou uváděna do pohybu silově pomocí motoru schopného zvednout křídlo vrat do celkové hmotnosti 2 tun a mohou pracovat pouze v automatickém režimu.

Maximální rozměry vrat PV45.Max jsou šířka 13 m, výška 10 m.

Vrata jsou vyráběna z klasických 45 mm panelů díky použitému masivnímu kování.

– zdvojené boční kryty panelů

– vodící profily o tloušťce 3 mm s tvarem zamezujícím samovolnému vyjetí vodících koleček

– dvojité horní a boční kolečkové konzoly z nerezové oceli

– vodící kolečka se zvětšeným průměrem 72 mm a se zapouzdřenými kuličkovými ložisky

– hřídel o průměru 159 mm

– středová konzola s pevnými kolečkovými podpěrami sloužící stabilizaci uložení hřídele

– masivní vyztužovací profily z pozinkované oceli na každém panelu

– dvojité středové panty z nerezové celi, každý z nich odolávající síle v tahu na roztržení 7000 N (cca 715 kg)

– masivní spodní boční kolečkové konzoly

– zesílený spodní hliníkový koncový profil s výškou 96 mm

– lanka o průměru 8 nebo 10 mm s 6-násobným koeficientem pevnosti

– rohový ocelový výpalek z vnější strany pro posílení pevnosti spojů klíčových elementů kování

Samozřejmě se nemůžeme nezmínit o vysokém standardu zabezpeční vrat PV45.Max, který zahrnuje:

  • ochranu před pádem křídla při přetrhnutí anebo povolení lanka
  • ochranu před chycením do pasti (není jiná možnost opustit místnost) pomocí manuálního nouzového odblokování motoru s následným ručním otevřením vrat
  • snímače zajišťují vypnutí elektrického pohonu při přetrhnutí anebo povolení lanka
  • ochrana před nekontrolovatelným pohybem křídla: ovládání motoru pouze v režimu „mrtvý muž“ v přítomnosti obsluhy

Všechny tyto potřebné ochranné prvky jsou začleněny do základní sestavy vrat.

Vrata PV45.Max jsou začleněna do základní nabídky Sekčních průmyslových vrat nového průvodce v Motoriu.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek