29. května, 2019 v sekci Aktuality

Změna konstrukce nízkého prahu vestavěných dveří sekčních vrat

 Dovolujeme si Vás Informovat, že dochází k modernizaci konstrukce vestavěných dveří sekčních vrat s nízkým prahem. Od června tohoto roku spodní profil nízkého prahu sekčních vrat bude situován po celé šířce spodní sekce. Tato změna konstrukce vrat dodá vratovému křídlu dodatečnou tuhost a přispěje k trvanlivosti provozu vrat jako celku. Dříve byl prahový profil pouze pod dveřmi a měl pevnou délku 129 cm.

Nová konstrukce

Dřívější konstrukce

Vzhled, výška, ani další charakteristiky profilu nízkého prahu se nemění. Použitelnost vrat s nízkým prahem pro různé typy sekčních vrat také zůstává stejná.

Dodávky nových spodních sekcí (jako náhradního dílu) k dříve objednaným  vratům budou prováděny jíž dle této nové konstrukce.

 

TECHNOPARK
Sergej Kratofil