8. dubna, 2020 v sekci Aktuality

Vážení partneři,

k sekčním garážovým vratům nejsou nadále poskytovány obecné certifikáty. Ke každým vratům se generuje individuální certifikát, který vychází z konkrétní skladby vrat. Není-li CE deklarace přiložena v dokumentaci dodaných vrat, můžete si ji u naší společnosti vyžádat samostatně. Každá taková deklarace je použitelná právě pro ta jedna vrata, ke kterým bude vystavena.

Toto oznámení obráží skutečnost, která běží od ledna 2020, kterou jsou poskytovaná schémata vrat s kótami umístění doplňků (jako jsou madla, zámky, okna, dveře, apod.) a nově s koeficientem tepelné vodivosti. Tyto údaje od Vás požadujeme potvrdit před zadáním do výroby, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Zadáváte-li individuální digitální tisk, dodržte všechny pokyny z naší strany a opět vše pečlivě prověřujte.

Ve vlastním zájmu věnujte těmto potvrzovacím mailům zvýšenou pozornost, je to poslední kontrola a na pozdější změny již není prostor. Vyrobená vrata jsou vždy plně v souladu s posledními potvrzenými údaji.

TECHNOPARK
Stanislav Ryšánek